Babyfluisteraar wordt ook wel baby whisperer, babytolk of medium genoemd, maar het komt allemaal op hetzelfde neer: Als babyfluisteraar ben ik een brug tussen de ouders en hun kindje. Het wordt fluisteren genoemd omdat ik vanuit stilte (mediatie) luister naar wat er wél wordt gezegd, maar op een hoger energieniveau. Bij baby’s (ook bij nog ongeboren of overleden baby’s) is dit een makkelijke manier om ze beter te begrijpen.

Door een korte meditatie stem ik mij af of het kindje. Voor mij persoonlijk is dit een combinatie van een persoonlijke vaardigheid en mediatielessen die ik sinds 2000 volg.  Ik ga als het ware “online” op zielsniveau waar alle (verleden, heden en een stukje toekomst) informatie beschikbaar is. Ik praat met het kindje en in de praktijk betekent dit dat ouders mij heel veel informatie zien opschrijven/typen. Ik krijg ook regelmatig beelden te zien of ik kan letterlijk voelen wat de baby voelt. Op die manier kan ik de ouders beter uitleggen waarom hun baby zich voelt of gedraagt zoals hij of zij doet. Begrijpen wat er aan de hand is helpt de situatie te accepteren en de handvatten helpen de situatie te verbeteren. Soms gaat dat snel en makkelijk, soms is een heet proces dat langer de tijd nodig heeft. Mensen komen hiervoor bij mij in de praktijk in Veenendaal, maar ik kom ook regelmatig bij mensen thuis door bijna heel het land of we hebben een sessie over de mail op basis van foto’s.

Waarmee helpt een babyfluisteraar?
Als babyfluisteraar werk ik met alle soorten problemen waar je als ouders van een piepklein mensje tegen aan kan lopen: slaapproblemen, veel huilen, eetproblemen, geboortetrauma, last van het buikje en nog veel meer. Kleine kanttekening hierbij: ik ben natuurlijk geen dokter en draag geen medische verantwoordelijkheid. Bij medische klachten dient u een specialist te raadplegen. Een fluistersessie kan wel meekijken, vooral vanuit de beleving van het kind m.b.t. de klachten en soms zijn er tips die het proces kunnen ondersteunen.

Mijn ervaring
Als babyfluisteraar weet ik dat elke sessie anders is. Ouders kunnen een afspraak maken voor ogenschijnlijk hetzelfde probleem en elke keer is de achterliggende reden anders. Daarom bestaat er ook geen standaard advies, want wat voor het ene kindje wel werkt, is voor het andere kindje niet van toepassing. Op basis van de wijsheid van het kindje zelf, de ouders en mijn deskundigheid als kinderfluisteraar en ontwikkelingspsycholoog, komen we tot een passende aanpak. Dit is altijd gebaseerd op wederzijds respect, liefde en groei voor alle partijen.