Als fluisteraar Kinderfluisteraarcommuniceer ik op een hoger niveau, ik noem dat op zielsniveau. Op dat niveau is de toegang tot kennis over het verleden/heden/toekomst toegankelijker, waardoor een anders perspectief naar voren komt en antwoorden worden gegeven op vragen die spelen. Door te luisteren (in mij geval gebeurd dat door middel van woorden, beelden en kunnen meevoelen) naar wat een ziel te vertellen heeft, maar wat niet  in het dagelijks leven duidelijk geuit wordt, krijgt men meer inzicht in elkaar, de situatie en de behoeftes die spelen. Hoewel mijn werk als fluisteraar niet tastbaar is doordat ik op dat moment een soort overbrugging ben tussen de spirituele wereld en gewoon het dagelijkse leven, is de informatie die wordt gegeven begrijpelijk en zijn de aangeboden handvatten goed te gebruiken. Ik geef nu sinds 2009 fluistersessies en mijn ervaring is dat de informatie altijd zonder oordeel is en vanuit liefde voor alle betrokkenen eerlijk wordt gegeven.

Voor wie?
Een fluistersessie kan met iedereen en in elke situatie weet ik inmiddels uit ervaring. Dat komt doordat werken op zielsniveau los staat van tijd en plek. Ik werk ook met alle leeftijden. Zoals bij baby’s en jonge kinderen die zich (nog) niet verbaal kunnen uitdrukken of mensen (ongeboren kindjes) die zijn overleden. Maar ook als communicatie bemoeilijkt is door een (communicaie)beperking of als volwassenen zelf behoefte hebben aan informatie uitwisseling over processen in hun leven Als fluisteraar kan ik helpen bij het beantwoorden van bepaalde, onbeantwoorde vragen of problemen waar nog geen duidelijke oplossing voor lijkt te zijn. Doorgaans is één sessie genoeg. Na een sessie kunnen altijd nog vragen gesteld worden die gaan over de sessie en waar daarin naar voren is gekomen. Als mensen voor een tweede sessie komen is dat meestal na een langere periode waarbij een ander thema zich aandient of voor een ander kind(je).

Hoe?
Als ik fluister, maak ik d.m.v. een korte meditatie contact met de ander, bijvoorbeeld het kindje of iemand die is overleden. Ik word als het ware een met deze persoon, waardoor ik informatie zie, hoor of voel van of vanuit die ander. Deze informatie geef ik vervolgens door aan diegene die de sessie heeft aangevraagd. Er zijn verschillende benamingen mogelijk: fluisteraar, medium, (kindertolk). Waar het voor mij om gaat is dat ik op deze manier een brug vorm waardoor communicatie op een ander niveau (weer) mogelijk wordt. Voor mensen die nog niet eerder een reading hebben ervaren is het vaak lastig in te schatten wat men kan verwachten waardoor men het spannend vindt. Gelukkig is die spanning altijd tijdelijk en geeft de informatie juist steun, focus, handvatten en ontstaan er vaak hele mooi gesprekken die ook mij zeker bijblijven. Een sessie is geen beoordelingsinstrument, het is een hulpmiddel die oordeelloos ingezet kan worden in het persoonlijke groeiproces om zo fijner door te kunnen.

Wat?
De inhoud is natuurlijk elke keer anders, maar om toch een indruk te geven zal ik een korte beschrijving van mijn werkwijze geven. Ik bespreek altijd eerst wat het probleem is of wat er speelt. Vervolgens begin ik met het maken van contact en meestal maak ik aantekeningen, die men na afloop ook toe gemaild kan krijgen. Dan bespreken we de informatie en gaan we in op verdere vragen als die er zijn. Indien nodig zullen er ook handvatten gegeven worden om met een situatie anders om te gaan. Door de antwoorden  ontstaat er vaak een groter onderliggend begrip, vaak een gevoel van opluchting en materiaal om verder over na te denken. Voor diegene waarmee ik het contact maak is het erg fijn om gehoord en begrepen te worden. Gebrek aan contact maken kan namelijk voor beide partijen heel frustrerend zijn. De doelgroepen waar ik mee werk zijn baby’s/kinderen, mensen met een verstandelijke handicap of overledenen.

Waar?
Fluistersessie kunnen overal en altijd. De keuze is aan de mensen zelf. Ik heb een praktijkruimte in Veenendaal waar u welkom bent. Ik kom ook bij de mailsessiemensen thuis voor een bezoek tegen een meerprijs (totaalprijs is te vinden bij tarieven) en ik bied verkorte mailsessies aan die geschikt zijn voor korte vragen, bij te lange afstanden of voor updates. Bij de sessies in de praktijk of aan huis mogen vragen voor meerdere kinderen gesteld worden. Mailsessies zijn steeds voor 1 persoon, maar bij de combinatie van bijvoorbeeld 2 kinderen, zal de tweede (of derde, etc)  sessie voor de helft van de prijs zijn. Informeer gerust naar de mogelijkheden.

Inmiddels werk ik door heel het land, waarbij ik op locatie heb gewerkt van de kust tot aan de Duitse grens en van Friesland tot in België. In afstemming kan er dus veel. Informeer gerust vrijblijvend naar de mogelijkheden.