Het is heel goed mogelijk om contact te leggenFluisteren met overledenen met overledenen, bijvoorbeeld omdat de nabestaanden de behoefte voelen om toch nog iets te vragen of te zeggen. Bij het fluisteren met overledenen (sommige mensen kennen vooral de term ghostwhisperer of medium) communiceer ik op zielsniveau en aangezien de ziel altijd blijft bestaan, is contact dus ook heel goed mogelijk. Mensen herkennen die vaak. Als een dierbare is overleden dan is hij of zij natuurlijk fysiek nog herkenbaar, maar hij of zij is uit het lichaam. Het voelt anders, maar niet als compleet verdwenen. Mijn ervaring met fluisteren met overledenen heeft mij geleerd dat als iemand sterft, de ziel voort leeft, want ik kan ze zien, voelen en horen. Als ik mijn energieniveau met een korte medtiatie verhoog, kan ik met hem of haar praten en als een soort brug fungeren met de aanvrager(s) van de fluistersessie.  Dat vinden beide partijen fijn, want vanaf de andere kant gezien is het vaak heel moeilijk om contact te krijgen met de levende nabestaanden. Ik werk met mensen die een dierbare zijn verloren aan ouderdom, ziekte, een ongeluk of zelfdoding. Ik werk met mensen die zijn overleden als volwassene, als kind(je) of nog tijdens de zwangerschap.

Contact met overledenenAan de aanvragen de keus of de sessie in mijn praktijkruimte plaats vindt, via de mail of liever op locatie.
Contact leggen met een overleden ziel kan ook belangrijk zijn, als men het gevoel heeft dat een ziel rond blijft hangen en mogelijk anderen tot last is. Een reden hiervoor kan zijn dat de ziel niet door wil of kan en hierbij geholpen moet worden. Het blijven hangen van een (onbekende) ziel kan een onprettige sfeer met zich meebrengen voor mensen die leven in het hier en nu, dat is niet de bedoeling. Daarnaast betekent de huidige situatie ook een stagnatie in de ontwikkeling van de ziel en dat is ook niet wenselijk. In dit geval werk ik dan wel op desbetreffende locatie, aangezien de aanwezigheid daar vaak het sterkte is en het mogelijk is de ruimte te reinigen.