Kinderfluisteraar wordt ook wel kindertolk, kindermedium of Child Whisperer genoemd, maar in feite gaat het allemaal om het fungeren als een communicatie brug tussen ouders en kind. Niemand kent zijn of haar kind beter dan de ouders. Alleen is het soms lastig om precies te begrijpen wat er in het lieve koppie van je kind omgaat. Dat komt omdat we allemaal anders zijn en allemaal een ander perspectief en beleving hebben. Als kinderfluisteraar help ik hierbij. Ik heb de term “fluisteren” overgenomen omdat het bij veel mensen als zodanig bekent is en omdat het de lading van deze subtiele manier van communiceren voor mij dekt. Fluisteren is vanuit stilte (mediatie) luisteren naar wat er wél wordt gezegd, maar op een hoger energieniveau. Eigenlijk kan dit bij alle leeftijden en bij iedereen. Dus ook bij kinderen die zich nog niet of wel verbaal kunnen uitdrukken. In beide gevallen kunnen er kwestie spelen waarbij het moeilijk is om precies te begrijpen wat er nu echt speelt. Of is het fijn om te kijken of je eigen gevoel erover ook voor het kind klopt. Ik werk dan ook met kinderen van alle leeftijden.

Mijn werkwijze
Als kinderfluisteraar stem ik mij door een korte meditatie af of het kind. Hierbij combineer ik mijn persoonlijk vaardigheid met de eigengemaakte deskundigheid  vanuit de mediatielessen die ik volg sinds 2000. Aangezien het niet tastbaar is probeer ik het altijd uit te leggen met de volgende metafoor: Ik ga als het ware “online” op zielsniveau waar alle (verleden, heden en een stukje toekomst) informatie beschikbaar is. Een soort enorme database waar het kind op zijn of haar hoger bewustzijnsniveau beschikking over heeft. Door deze informatie met mij te delen, kan ik deze doorgeven aan de ouders. Ik praat met het kind en in de praktijk betekent dit dat ouders mij heel veel informatie zien opschrijven/typen. Ik krijg ook regelmatig beelden te zien of ik kan letterlijk voelen wat het kind voelt. Op die manier kan ik de ouders beter uitleggen waarom hun kind zich voelt of gedraagt zoals hij of zij doet. Begrijpen wat er aan de hand is helpt de situatie te accepteren en de handvatten helpen de situatie te verbeteren. Soms is een probleem op korte termijn eenvoudig te verhelpen, soms is een heet proces dat langer de tijd nodig heeft. En soms is het een kwestie van acceptatie en werken vanuit de kracht van het kind, wat een grote toegevoegde waarde heeft voor alle betrokkenen.

Mijn werkveld
Als kinderfluisteraar werk ik met alle soorten problemen waar je als ouders en kind(eren) tegen aan kan lopen: problemen op school, boosheid, verdriet, slaapproblemen, angsten, eetproblemen, (geboorte)trauma, lichamelijke problemen, onzekerheid, scheiding, verlies van een dierbare en nog veel meer. Eigenlijk alles waarbij het fijn is om beter te begrijpen wat er in het kind opgaat en wat hem of haar kan helpen. Als kinderfluisteraar kom ik bij de mensen thuis door bijna heel het land, heb ik mijn eigen praktijk in Veenendaal of verloopt de sessie over de mail op basis van foto’s. Kleine kanttekening: ik ben natuurlijk geen dokter en draag geen medische verantwoordelijkheid. Bij medische klachten dient u een specialist te raadplegen. Een fluistersessie kan wel meekijken, vooral vanuit de beleving van het kind m.b.t. de klachten en soms zijn er tips die het proces kunnen ondersteunen.

Mijn ervaring
Voor mij als kinderfluisteraar is elke sessie weer anders. Veel mensen lopen tegen dezelfde soort problemen aan, maar dan is de achtergrond en de daarbij passende oplossing toch heel verschillend. Ik benader elke hulpvraag daarom ook als een nieuwe situatie, waar ik als hulpverlener blanco instap. Iedereen is uniek en door open minded te zijn, kan ik veel beter zien wat er speelt en wat er nodig is. Er bestaat dan ook geen standaardadvies, want wat voor het ene kind wel werkt, is voor het andere kind niet van toepassing. Op basis van de wijsheid van het kind zelf, de ouders en mijn deskundigheid als kinderfluisteraar en ontwikkelingspsycholoog, komen we tot een passende aanpak. Hierbij gaan we altijd uit van wederzijds respect, onvoorwaardelijke liefde en groei voor alle partijen.